about-sec
BİLİMSEV
03 - 18 yaş arası öğrencilere alanında uzman ve deneyimli atölye liderleriyle temel bilimler, astronomi, teknoloji ve paleontoloji alanlarında bilimsel yöntemlerle uygulamalı atölye çalışmaları yaparak, öğrencilerin bilim ve teknolojiye günlük hayatlarında yer açması, üretkenlik, yaratıcılık, merak, düşünme ve sonuç alma becerisini ortaya koyması, problem çözme ve mantıksal düşünme becerisi kazandırması alanında çalışmalar yapar.
AMACIMIZ
Erken yaş döneminde başlayan merak, sorgulama, bilişsel düşünme, problem çözme, beceri ve yetenek geliştirme gibi özelliklerin en üst düzeyde çocuklarımıza kazandırılmasıdır.
Katılımcılarımıza;
- Bireysel rehberlik yapılarak,
- Yaparak-yaşayarak öğrenmeleri
- Üst düzey düşünme becerileri kazanmaları için
ileri teknoloji ekipmanlarımız ile çalışmaları sağlanır. Ve yaratıcılıkları ekip çalışması ile güçlendirilir.

BİLİMSEV öncelikle bir farkındalık kazanma merkezidir.

TANITIM VİDEOSU
TANITIM VİDEOMUZ